مرکز تحقیقات علوم دارویی
۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت
br ENGLISH
برگزاری جلسه شورای پژوهشی برگزاری جلسه شورای پژوهشی
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، در ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 21/10/1399، برگزار گردید؛
1399/11/05
درگذشت دانش آموخته مرکز تحقیقات علوم داروئی درگذشت دانش آموخته مرکز تحقیقات علوم داروئی
آقای دکتر مسعود کیقبادی دانش آموخته مرکز تحقیقات علوم داروئی دار فانی را وداع گفت
1399/11/05
نهمین جشنواره تحقیقاتی طبری نهمین جشنواره تحقیقاتی طبری
انتخاب آقای دکتر محمد علی ابراهیم زاده به عنوان پژوهشگر منتخب در نهمین جشنواره تحقیقاتی طبری را تبریک عرض نموده و آرزومند موفقیتهای روزافزون ایشان هستیم.
1399/10/06
برگزاری جلسه شورای پژوهشی برگزاری جلسه شورای پژوهشی
نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 6 /5/1399 برگزار گردید
1399/07/15
برگزاری جلسه شورای پژوهشی برگزاری جلسه شورای پژوهشی
نود و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، در ساعت 13 روز یکشنبه مورخ30/06/1399 برگزار شد.
1399/07/15
برگزاری جلسه شورای پژوهشی برگزاری جلسه شورای پژوهشی
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی در مورخه 27/021399 برگزار گردید
1399/06/15
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی
هشتادو پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، در ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 1398/02/31، در محل این مرکز برگزار شد
1399/04/11
برگزاری دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی برگزاری دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی
جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی خانم نازنین رحمانیان در ساعت 12/30 روز سه شنبه مورخه 1398/11/15 در محل مرکز برگزار گردید
1399/03/23
برگزاری جلسه گزارش پیشرفت دوم دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی برگزاری جلسه گزارش پیشرفت دوم دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی
جلسه گزارش پیشرفت دوم دانشجوی Ph.D پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی خالنم مهگل تاجبخش در ساعت 12/30 روز شنبه مورخه 1398/11/12 در محل مرکز برگزار گردید
1399/02/23
برگزاری جلسه مرکز تحقیقات علوم داروئی برگزاری جلسه مرکز تحقیقات علوم داروئی
هشتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی، در ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 1398/08/01، در محل این مرکز برگزار شد. طرح های مرکز پس از ارائه در جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مقرر گردید موارد و اصلاحات پیشنهاد شده به مجریان جهت ارائه پاسخ های مقتضی تا تاریخ 15/08/1398 اعلام گردد
1399/01/23
مركز تحقيقات علوم دارويي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal