مرکز تحقیقات علوم دارویی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
br ENGLISH
برگزاري هشتاد و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي برگزاري هشتاد و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي
هشتادو چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي، در ساعت 12/45روز شنبه مورخ 1397/11/30، در محل اين مركز برگزار شد.
1397/12/12
سمينار دو روزه ترومبوز وكاربرد داروهاي ضد انعقاد با همكاري مركز تحقيقات علوم داروئي سمينار دو روزه ترومبوز وكاربرد داروهاي ضد انعقاد با همكاري مركز تحقيقات علوم داروئي
سمينار ترومبوز وكاربرد داروهاي ضد انعقاد با همكاري مركز تحقيقات علوم داروئي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد
1397/12/12
برگزاري هشتاد و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي برگزاري هشتاد و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي
هشتاد و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم دارويي، در ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1397/10/23، در محل اين مركز برگزار شد.
1397/10/25
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal